دوره آموزشی چگونه مشتری پیدا کنیم ؟


دوره آموزشی چگونه مشتری پیدا کنیم ؟
در دوره رایگان چگونه مشتری پیدا کنیم؟ قصد داریم بصورت عملی 10 روش کاربردی برای جذب مشتریان خوب و با تعداد مناسب و پایدار را برای کسب و کار ها بیان کنیم.
مهمترین دغدغه کسب و کارها نداشتن مشتریان خوب و با تعداد مناسب و بصورت پایدار است. ما در این دوره بهترین و ارزانترین راه ها برای خلق و جذب مشتریان جدید را به شما ارائه می دهیم. روش هایی که برای کشور ما کاملاً کاربردی و عملی است. بسیاری از روش ها برای کشور ما مناسب نیستند و یا بسیار پر هزینه و گران هستند به شما این تضمین را می دهیم که تمام روش ها را بطور عملی امتحان کرده و بهترین و موثرترین روش ها را ارائه خواهیم داد.
روش های متنوعی برای یافتن مشتری در بازار وجود دارد. ولی ما 10 روش کاملا کاربردی و تست شده را که در تمام کسب و کارها عملیاتی خواهد بود، به شما ارائه میدهیم. روش هایی که هم از نظر کمی و هم کیفی مشتریان هدف را به سمت شما سرازیر میکند. ما در این دوره قصد داریم روش هایی را بیان کنیم که باعث افزایش ورود مشتریان جدید و با کیفیت در دوران های مختلف برای کسب و کار شما باشد، مهمترین دستاورد شما بعد از طی کردن این آموزش و انجام تکنیک های آن مشتری یابی درست خواهد بود.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جدی 16، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 14 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 10