دوره آموزشی چربی سوزی در خانه - چالش لاغری در 30 روز


دوره آموزشی چربی سوزی در خانه - چالش لاغری در 30 روز
با چالش لاغری در 30 روز از مسعود پورتیموری در خدمت شما هستیم. در دوره چالش لاغری نهایت چربی سوزی می خواهیم یک برنامه ورزشی را با هم انجام دهیم که سیستم تمرینی در این دوره بصورت تمرین پرشدت تناوبی است و با افزایش ضربان قلب تا 80 درصد حداکثر و بکارگیری طیف وسیعی از عضلات سعی می کند تا بدن شما را وادار به چربی سوزی کند.
برای اینکه به اوج چربی سوزی در بدنتان نزدیک شوید باید به اوج عملکرد ورزشی برسید، این دوره آموزشی برای عزیزانی که وزن بالایی دارند و آمادگی بدنی خوبی ندارند مناسب نیست و ممکن است با این تمرین به خود آسیب بزنند. این چالش در سه تمرین طراحی شده که هر تمرین در یک ویدیو قرار دارد و باید آن را ده روز پشت سر هم انجام دهید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حوت 26، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 22 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 8