دوره آموزشی ورزش در خانه - چالش یک ماهه


دوره آموزشی ورزش در خانه - چالش یک ماهه
 ورزش موجب سلامت جسم و روح افراد شده و نباید از آن غافل شد. برنامه های ورزش در خانه از حرکات فول بادی تشکیل شده اند که سعی شده در طراحی برنامه تمامی گروه های عضلانی مد نظر قرار گرفته شود و از تمرین های آسان به سمت تمرین های سخت پیش برویم. خودتان را به چالش بکشید و حرفه ای در خانه ورزش کنید.
  • تاریخ انتشار حوت 26، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 55 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 9