دوره آموزشی ورزش در خانه - چالش یک ماهه

دوره آموزشی ورزش در خانه - چالش یک ماهه

حوت 26، 1400

|

مسعود پورتیموری

|

3 ساعت و 55 دقیقه

|

6 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


 ورزش موجب سلامت جسم و روح افراد شده و نباید از آن غافل شد. برنامه های ورزش در خانه از حرکات فول بادی تشکیل شده اند که سعی شده در طراحی برنامه تمامی گروه های عضلانی مد نظر قرار گرفته شود و از تمرین های آسان به سمت تمرین های سخت پیش برویم. خودتان را به چالش بکشید و حرفه ای در خانه ورزش کنید.

بخش ها


 • بخش 1: یادگیری حرکات ورزشی
  • درس 1. ورزش در خانه - جلسه اول
   28 دقیقه
  • درس 2. ورزش در خانه - جلسه دوم
   27 دقیقه
  • درس 3. ورزش در خانه - جلسه سوم
   31 دقیقه
  • درس 4. ورزش در خانه - جلسه چهارم
   36 دقیقه
  • درس 5. ورزش در خانه - جلسه پنجم
   37 دقیقه
  • درس 6. ورزش در خانه - جلسه ششم
   14 دقیقه
 • تاریخ شروع حوت 26، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 3 ساعت و 55 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 6

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور