دوره آموزشی نقطه شروع بازاریابی


دوره آموزشی نقطه شروع بازاریابی
در دوره رایگان نقطه شروع بازاریابی مرحله به مرحله سیستم بازاریابی کسب و کار شما را با هم خواهیم ساخت به شرطی که مراحل را قدم به قدم جلو بروید و انجام دهید.
در این دوره به تدوین یک برنامه منظم و قانونمند بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک خواهیم پرداخت. در دوره رایگان نقطه شروع بازاریابی تمام گام ها و مراحلی که برای شروع بازاریابی نیاز است را مرحله به مرحله خواهیم گفت.

 • آنچه در دوره رایگان نقطه شروع بازاریابی بیان خواهید شد:
 • چه بخشی از مشتریان را انتخاب کنیم؟
 • چه پیامی برای این افراد ارسال کنیم؟
 • از چه رسانه ای به مشتریان پیام ارسال کنیم؟
 • چطور مشتریان جدید را جذب کنیم؟
 • چطور مشتریان جدید را به خریدار تبدیل کنیم؟
 • چگونه کاری کنیم که افراد خریدشان از ما را در آینده تکرار کنند؟

برنامه درسی


 • تاریخ انتشار جدی 18، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 43 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 11