دوره آموزشی مهندسی زلزله

دوره آموزشی مهندسی زلزله

میزان 07، 1399

|

مجیدرضا آخوندان

|

8 ساعت

|

6 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


در گذشته انسان برای این که از خود در برابر شرایط جوی نگهداری کند، سرپناه هایی می ساخت که نوعاً از مواد و مصالح ساده تر و سبک تر استفاده می شدند، لذا عوامل طبیعی مانند زمین لرزه اثر خاصی روی آن ها نداشت و موضوع مهمی تلقی نمی شد. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین با مرتفع سازی سازه ها، عامل زلزله حائز اهمیت شد و باید محل اسکان خود را در برابر این عامل طبیعی مصون سازیم. در این فرادرس سعی شده است که در ابتدا از شناخت ماهیت این نیروی زمین شروع کنیم، سپس به تشدید آن و خرابی هایی که احتمالا در سازه ها ایجاد می کنند، بپردازیم و در درس های بعدی به نحوه محاسبه این نیرو و طراحی سازه در برابر آن نیز می پردازیم.

بخش ها


 • بخش 1: دوره آموزشی مهندسی زلزله
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   57 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   1 ساعت و 8 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   41 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   47 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   58 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   1 ساعت و 11 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   1 ساعت و 18 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   32 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   1 ساعت و 5 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   1 ساعت و 14 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   45 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   50 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   1 ساعت و 16 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   40 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   55 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   1 ساعت و 22 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   1 ساعت و 20 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   1 ساعت و 22 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   2 ساعت و 46 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   1 ساعت و 1 دقیقه
 • تاریخ انتشار میزان 07، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 8 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 6

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها