دوره آموزشی مهارت های کاریابی حرفه ای


دوره آموزشی مهارت های کاریابی حرفه ای
در این دوره آموزشی شما به صورت حرفه ای مهارت کاریابی را از بازگویی تجربیات یک مدیر منابع انسانی برای کارجویان یاد خواهید گرفت.

تخصص دقیق شما چیست؟
بررسی شرایط بازار کار
منابع کسب اطلاعات
رزومه نویسی
اجزاء رزومه
نکات ارسال رزومه
اشتباهات متدوال کارجویان در رزومه نویسی.
  • تاریخ انتشار حوت 18، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 45 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 5