دوره آموزشی مقدماتی پایتون

دوره آموزشی مقدماتی پایتون

میزان 14، 1399

|

میترا تجربه کار

|

17 ساعت

|

34 دانش آموز

|

دری

1

توضیحات


پایتون یک زبان برنامه نویسی عمومی و Open Source است که می تواند برای بسیاری از برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. این زبان به دلیل قابلیت خوانایی بسیار بالا و طراحی ساختاری سایر عناصرش انتخاب بسیار مناسبی برای شروع و ورود به دنیای برنامه نویسی میباشد.

بخش ها


 • بخش 1: دوره آموزشی مقدماتی پایتون
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   42 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   16 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   41 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   1 ساعت و 6 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   1 ساعت و 2 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   54 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   34 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   59 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   1 ساعت و 19 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   54 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   1 ساعت و 25 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   19 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   54 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   51 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   1 ساعت و 6 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   1 ساعت و 3 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   1 ساعت و 5 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   32 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   30 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   28 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   36 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 17 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 34

نظریات دانش آموزان

0
1
0
0
0

4.0

1 مرور