دوره آموزشی مقدماتی پایتون


دوره آموزشی مقدماتی پایتون
پایتون یک زبان برنامه نویسی عمومی و Open Source است که می تواند برای بسیاری از برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. این زبان به دلیل قابلیت خوانایی بسیار بالا و طراحی ساختاری سایر عناصرش انتخاب بسیار مناسبی برای شروع و ورود به دنیای برنامه نویسی میباشد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار میزان 14، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 17 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 68