دوره آموزشی مقدماتی لینوکس

دوره آموزشی مقدماتی لینوکس

میزان 10، 1399

|

محمدرضا رازیان

|

15 ساعت

|

13 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


برای تمام کسانی که می خواهند حرفه لینوکس (Linux) را انتخاب کنند و لینوکس را یاد بگیرند ضروری است تا دوره مقدماتی لینوکس را بگذرانند. این فرادرس، مقدمه ورود به دنیای لینوکس است. در این فرادرس، شما به صورت علمی، دقیق و کاربردی با مفاهیم لینوکس آشنا خواهید شد. ویژگی این آموزش، انجام مثال ها به صورت عملی در حین تدریس است تا دانشجو به صورت عملی با مفاهیم، آشنا شود. نکته شاخص این فرادرس، انتقال مفاهیم به صورت ملموس و کاربردی است به طوری که یادگیری سیستم عامل لینوکس را جذاب می نماید.

بخش ها


 • بخش 1: دوره آموزشی مقدماتی لینوکس
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   34 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   44 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   37 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   1 ساعت و 16 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   33 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   41 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   36 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   38 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   36 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   38 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   24 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   57 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   1 ساعت و 5 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   1 ساعت و 4 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   56 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   1 ساعت و 4 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   31 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   52 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   47 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   46 دقیقه
 • تاریخ انتشار میزان 10، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 15 ساعت
 • سطح ابتدایی
 • دانش آموزان 13

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور