دوره آموزشی مقاومت مصالح

دوره آموزشی مقاومت مصالح

میزان 06، 1399

|

حمیدرضا اکرمی فرد

|

4 ساعت

|

4 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


هدف اصلی درس مقاومت مصالح این است که یک مهندس بتواند سازه های تحت بارگذاری را تجزیه و تحلیل کند. اکثر سازه های مهندسی که در صنعت و زندگی روزمره به کار می روند، مانند: شفت ها، فلنج ها و آرماتور در سازه های بتنی، تحت تنش، خمش و پیچش هستند و دانستن این که آیا این سازه ها توانایی تحمل بارهای وارده را خواهند داشت، از اهمیت بالایی در زمینه طراحی و بهره برداری از سازه های مذکور برخوردار است.

بخش ها


 • بخش 1: دوره آموزشی مقاومت مصالح
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   2 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   1 ساعت و 2 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   1 ساعت و 16 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   2 ساعت و 33 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   1 ساعت و 18 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   1 ساعت و 12 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   1 ساعت و 9 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   1 ساعت و 6 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   1 ساعت و 5 دقیقه
 • تاریخ انتشار میزان 06، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 4 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 4

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها