دوره آموزشی مبانیICT - ICT Basics Beginner


دوره آموزشی مبانیICT - ICT Basics Beginner
این آموزش به شکلی ارائه خواهد شد که برای دانشجویان ICT, IT، مخابرات و همچنین برای عموم علاقه مندان و کسانی که هر روز از اینترنت، شبکه های مخابراتی و فناوری های مرتبط با آن ها استفاده می کنند، مفید باشد. در این درس، ابتدا با اصلی ترین مفاهیم که از سیستم و شبکه شروع می شود، آموزش را شروع می کنیم و با به روز ترین و پرکاربردترین آن ها که شامل سیستم های تلفن همراه، اینترنت اشیا و تاثیراتی که این فناوری ها بر ابعاد مختلف زندگی روزمره دارند، آموزش را به پایان می رسانیم. در فرایند این آموزش از منابع معتبر استفاده شده تا مخاطبین در صورت نداشتن پیش زمینه، مشکلی در یادگیری نداشته باشند.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار قوس 20، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 7 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 12