دوره آموزشی شطرنج

دوره آموزشی شطرنج

سنبله 20، 1399

|

سپیده سلجوقی

|

3 ساعت

|

63 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


شطرنج بازی خردمندان، ورزش ذهن ها و موثر برای تقویت حافظه، پرورش هوش و یادگیری فن برنامه ریزی است. از اواسط قرن نوزدهم میلادی، شطرنج به تدریج به صورت یک علم در آمد و در ایران نیز با گسترش روزافزون شطرنج در میان خانواده ها و به ویژه کودکان و جوانان رو به رو هستیم. جادوی مربع های سیاه و سفید شطرنج بسیاری از فیلسوفان، هنرمندان، دانشمندان و سیاستمداران را در طول تاریخ مسحور خود کرده است.

بخش ها


 • بخش 1: آموزش شطرنج
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   3 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   38 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   19 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   29 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   23 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   34 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   14 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   23 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   32 دقیقه
 • تاریخ انتشار سنبله 20، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 3 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 63

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها