دوره آموزشی ستون های اصلی موفقیت در کسب و کار


دوره آموزشی ستون های اصلی موفقیت در کسب و کار
در این دوره می پردازیم به آموزش چهار ستون اصلی موفقیت شما در کسب و کارتان و اصول اولیه هر کسب و کار و نحوه استفاده از این چهار ستون را بیان خواهیم کرد.
در این دوره آموزشی با پایه های موفقیت هر کسب و کار آشنا می شوید و متوجه می شوید علت شکست اکثر کسب و  کارها عدم آشنایی با این آموزش های حیاتی است. در این آموزش چهار ستون حیاتی برای شروع کسب و کار و ادامه آن را بیان خواهیم کرد. اغلب کسب و کارهای ایرانی و نزدیک به 95% از آن ها با اصول اولیه و حیاتی کسب و کار آشنا نیستند. در این دوره رایگان خواهید آموخت که چگونه با استفاده از این چهار ستون، کسب و کارتان را متحول کنید و از رشد آن لذت ببرید.


آنچه در دوره چهار ستون اصلی موفقیت کسب و کار بیان خواهد شد:
  • تعیین ماموریت کسب و کار
  • تعیین چشم انداز و اهداف کسب و کار
  • تعیین کردن مزیت های رقابتی کسب و کار
  • تعیین فرصت های موجود در بازار برای کسب و کار شما

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جدی 14، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان
  • سطح همه
  • دانش آموزان 8