دوره آموزشی ستون های اصلی موفقیت در کسب و کار

دوره آموزشی ستون های اصلی موفقیت در کسب و کار

جدی 14، 1400

|

محمد بهرامی

|

1 ساعت

|

2 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


در این دوره می پردازیم به آموزش چهار ستون اصلی موفقیت شما در کسب و کارتان و اصول اولیه هر کسب و کار و نحوه استفاده از این چهار ستون را بیان خواهیم کرد.
در این دوره آموزشی با پایه های موفقیت هر کسب و کار آشنا می شوید و متوجه می شوید علت شکست اکثر کسب و  کارها عدم آشنایی با این آموزش های حیاتی است. در این آموزش چهار ستون حیاتی برای شروع کسب و کار و ادامه آن را بیان خواهیم کرد. اغلب کسب و کارهای ایرانی و نزدیک به 95% از آن ها با اصول اولیه و حیاتی کسب و کار آشنا نیستند. در این دوره رایگان خواهید آموخت که چگونه با استفاده از این چهار ستون، کسب و کارتان را متحول کنید و از رشد آن لذت ببرید.


آنچه در دوره چهار ستون اصلی موفقیت کسب و کار بیان خواهد شد:

 • تعیین ماموریت کسب و کار
 • تعیین چشم انداز و اهداف کسب و کار
 • تعیین کردن مزیت های رقابتی کسب و کار
 • تعیین فرصت های موجود در بازار برای کسب و کار شما

بخش ها


 • بخش 1: آموزش چهار ستون اصلی موفقیت در کسب و کار
  • درس 1. یافتن ماموریت کسب و کار
   11 دقیقه
  • درس 2. تعیین چشم انداز کسب و کار
   8 دقیقه
  • درس 3. تعیین ارزش های کسب و کار
   6 دقیقه
  • درس 4. تعیین فرصت های رقابتی در بازار برای کسب و کار
   19 دقیقه
 • تاریخ شروع جدی 14، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 1 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 2

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور