دوره آموزشی زبان آلمانی از A1 تا B1 - بخش اول


دوره آموزشی زبان آلمانی از A1 تا B1 - بخش اول
بخش اول آموزش رایگان زبان آلمانی از سطح A1 تا B1، شامل تدریس فشرده گرامر زبان آلمانی با تدریس استاد سینا تقوی عظیمی تهیه شده است.
با مجموعه آموزش رایگان زبان آلمانی به صورت فشرده از سطح A1 تا B1 در خدمت شما هستیم، این مجموعه آموزشی در 5 بخش ارائه شده است،

 • 1. آموزش رایگان زبان آلمانی به صورت فشرده از A1 تا B1 - بخش اول
 • 2. آموزش رایگان زبان آلمانی به صورت فشرده از A1 تا B1 - بخش دوم
 • 3. آموزش رایگان زبان آلمانی به صورت فشرده از A1 تا B1 - بخش سوم
 • 4. آموزش رایگان زبان آلمانی به صورت فشرده از A1 تا B1 - بخش چهارم
 • 5. آموزش رایگان زبان آلمانی به صورت فشرده از A1 تا B1 - بخش پنجم

برنامه درسی


 • تاریخ انتشار جدی 29، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 5
 • مدت زمان 5 ساعت و 46 دقیقه
 • سطح ابتدایی
 • دانش آموزان 29