دوره آموزشی روش‌های اجرایی در مدیریت منابع بشری

دوره آموزشی روش‌های اجرایی در مدیریت منابع بشری

جدی 15، 1400

|

مهدی سیاح نیا

|

32 دقیقه

|

2 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


در این دروه آموزشی به اجرایی بعضی از اصول برای کمک به مدیران منابع انسانی و صاحبان کسب و کار برای اجرای اصول نوین مدیریتی پرداخته میشود.
این دوره کمک میکند به مدیران منابع انسانی و صاحبان کسب و کار برای اجرای اصول نوین مدیریت منابع انسانی که در سازمان خودشان متمرکز است. در زمان تدریس تلاش می‌کنیم تا مفاهیم آکادمیک را با بیانی ساده بیان کنم و تجربیات واقعی را در زمینه اجرای این موارد بیان کنیم.

سر فصل هایی که در این دوره آموزشی خواهیم آموخت:
 • فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
 • روش های کارمندیابی (چند روش برای جذب منابع انسانی)
 • چرا استفاده از تست MBTI‎ در مراحل استخدام کار اشتباهی است؟ (تست شخصیت MBTI یا آزمون شخصیت مایرز و بریگز، یکی از معروف ترین آزمون های شخصیتی در آمریکا هستند که اخیراً به دلیل رسانه ای شدن برخی ایرادات در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفته است، زیرا شواهد قابل توجهی نشان می دهد که نتایج آزمون عمدتاً بی معنی است. ولی با این وجودمتاسفانه بعضی از کارفرمایان در ایران هم از این تست برای استخدام استفاده می کنند که مطالعات جهانی بطور قطع این نوع استفاده را رد می کند.)
 • هشت خطای متداول در حوزه مدیریت عملکرد کارکنان (8 اشتباه متداول در حوزه مدیریت عملکرد را خدمت شما معرفی می کنیم. اطلاع از این موارد باعث خواهد شد مراقب باشیم به این موارد دچار نشویم.)

بخش ها


 • بخش 1: روش‌های اجرایی در مدیریت منابع بشری
  • درس 1. فرآیندهای مدیریت منابع بشری
   10 دقیقه
  • درس 2. روش های کارمندیابی
   5 دقیقه
  • درس 3. چرا استفاده از تست MBTI‎ در مراحل استخدام کار اشتباهی است؟
   3 دقیقه
  • درس 4. 8 خطای متداول در حوزه مدیریت عملکرد کارکنان
   8 دقیقه
  • درس 5. چالش های پیش روی مدیریت منابع انسانی
   7 دقیقه
 • تاریخ شروع جدی 15، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 32 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 2

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور