دوره آموزشی راهکارهای افزایش امنیت اطلاعات گوشی و کامپیوتر

دوره آموزشی راهکارهای افزایش امنیت اطلاعات گوشی و کامپیوتر

جدی 22، 1400

|

اردشیر کاویانی

|

2 ساعت و 53 دقیقه

|

3 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


در دوره آموزش راهکارهای افزایش امنیت اطلاعات گوشی و کامپیوتر شما یاد خواهید گرفت که چگونه از فایل های خودتان محافظت کنید و از لو رفتن آن ها جلوگیری کنید.
امنیت به زبان ساده یعنی حفاظت و مراقبت از فایل های شخصی و مهمتان در برابر تهدید ها و فعالیت های غیرمجاز.
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه از فایل های خودتان محافظت کنید و از لو رفتن آن ها جلوگیری کنید.
 • این دوره شامل چهار بخش حیاتی است:
 • انتخاب پسورد مناسب
 • امنیت دستگاه های دیجیتالی
 • امنیت اطلاعات
 • حریم خصوصی
 • که در هر کدام ازاین موضوعات به صورت کامل امنیت را شرح میدهیم.

بخش ها


 • بخش 1: راهکارهای افزایش امنیت اطلاعات گوشی و کامپیوتر
  • درس 1. انتخاب پسورد
   53 دقیقه
  • درس 2. امنیت دستگاه ها
   35 دقیقه
  • درس 3. امنیت اطلاعات
   14 دقیقه
  • درس 4. حریم خصوصی
   11 دقیقه
 • تاریخ شروع جدی 22، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 2 ساعت و 53 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 3

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور