دوره آموزشی راهکارهای افزایش امنیت اطلاعات گوشی و کامپیوتر


دوره آموزشی راهکارهای افزایش امنیت اطلاعات گوشی و کامپیوتر
در دوره آموزش راهکارهای افزایش امنیت اطلاعات گوشی و کامپیوتر شما یاد خواهید گرفت که چگونه از فایل های خودتان محافظت کنید و از لو رفتن آن ها جلوگیری کنید.
امنیت به زبان ساده یعنی حفاظت و مراقبت از فایل های شخصی و مهمتان در برابر تهدید ها و فعالیت های غیرمجاز.
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه از فایل های خودتان محافظت کنید و از لو رفتن آن ها جلوگیری کنید.
 • این دوره شامل چهار بخش حیاتی است:
 • انتخاب پسورد مناسب
 • امنیت دستگاه های دیجیتالی
 • امنیت اطلاعات
 • حریم خصوصی
 • که در هر کدام ازاین موضوعات به صورت کامل امنیت را شرح میدهیم.

برنامه درسی


 • تاریخ انتشار جدی 22، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 1 ساعت و 53 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 9