دوره آموزشی درک و روش یادگیری برنامه نویسی


دوره آموزشی درک و روش یادگیری برنامه نویسی
در این دوره آموزشی تمرکز به روی برنامه نویس شدن است و جادی در ابتدا اصول اولیه برنامه نویسی را با استفاده از پایتون آموزش می دهد و مسائل معروف را حل می کند.
در این دوره با یک مرور خیلی سریع به مفاهیم اولیه، برنامه نویسی را شروع می کنیم و به در هنگامی که داریم برنامه نویسی می کنیم توضیح می دهیم که داریم چه می کنیم.
همچنین برنامه نویسی کاربردی/عملی را از برنامه نویسی علمی / مسابقه ای جدا کنیم و به هر دو نگاهی بندازیم. برای کسانی که برنامه نویسی رو یاد گرفتن ولی هنوز برنامه نویس نشدن.
  • این دوره برای چه کسانی مفید است؟
  • برای کسانی که می خواهند با برنامه نویسی آشنا شوند.
  • برای کسانی که برنامه نویسی رو یاد گرفتن ولی هنوز برنامه نویس نشدن.
  • تاریخ انتشار جدی 04، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 52 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 18