دوره آموزشی برنامه نویسی وب با jQuery

دوره آموزشی برنامه نویسی وب با jQuery

قوس 22، 1399

|

محمد عبداللهی

|

6 ساعت

|

3 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


یک صفحه وب که به صورت حرفه ای طراحی شده باشد دارای دو بخش کلی Client و Server است. بخش کلاینت شامل سه قسمت طراحی ساختار (HTML)، رنگ و لعاب (CSS) و منطق (JavaScript) است. کار با JavaScript کمی دشوار است چرا که اولا بر روی همه مرورگرها به یک شکل اجرا نشده و ثانیا منجر به تولید کدهای پیچیده و طولانی می شود و دادن جلوه های ویژه به عناصر صفحه وب را با دشواری همراه می کند.

بخش ها


 • بخش 1: برنامه نویسی وب با جی کویری
  • درس 1. جلسه اول (پیش نمایش)
   38 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   30 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   44 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   37 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   40 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   37 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   18 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   13 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   16 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   19 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   17 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   15 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   18 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   18 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   18 دقیقه
 • تاریخ انتشار قوس 22، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 6 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 3

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان