دوره آموزشی افزایش بهره وری یادگیری


دوره آموزشی افزایش بهره وری یادگیری
در دوره آموزش افزایش بهره وری یادگیری نکاتی به شما آموزش داده می شود که با رعایت این نکات می تواند سرعت، کیفیت و بهروری یادگیریتان را افزایش دهید.
همه ما نیاز داریم برای رشد فردی و برای حوزه تخصصی کاری خودمان مواردی را بیاموزیم
ولی اتفاقی که می افتد این است که گاها ما زمان زیادی را صرف می کنیم ولی نتایج خوبی کسب نمی‌کنیم. در این فیلم آموزشی نکاتی را توضیح داده ام که اگر رعایت شود می تواند سرعت و کیفیت یادگیری شما را افزایش دهد.
در حقیقت موضوع صحبت من بهره وری یادگیری است که چطور خروجی آموزش را حداکثر کنیم و بیشترین نتایج را کسب کنیم.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جدی 14، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 30 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 12