دوره آموزشی اصول مدیریت

دوره آموزشی اصول مدیریت

میزان 08، 1399

|

مهدی رحیمی

|

5 ساعت

|

14 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


در تفکرات مدیران کسب و کارهای سنتی، مدیریت تنها هنر فردی مدیران دانسته می شود. به تعبیر بهتر، مدیران مادرزاد به وجود می آیند. اما سیر تحول مبانی مدیریت در در یکصد سال اخیر، متدهای علمی مدیریت نوین و رونق مدارس مدیریت و کسب و کار نشان از تغییر این نگرش سنتی به رویکردی علمی کاربردی در فلسفه مدیریت دارد. در این فرادرس تلاش می شود تا مبانی کاربردی اصول مدیریت به دانشجویان رشته های مدیریت و دیگر علاقه مندان عزیز با تلفیقی از مفاهیم و مطالعات موردی ارائه گردد.

بخش ها


 • بخش 1: دوره آموزشی اصول مدیریت
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   1 ساعت و 14 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   1 ساعت و 19 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   1 ساعت و 11 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   53 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   1 ساعت و 15 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   45 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   38 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   2 ساعت و 30 دقیقه
 • تاریخ انتشار میزان 08، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 5 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 14

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور