دوره آموزشی اصول اولیه فیلم سازی تولید و تدوین فیلم


دوره آموزشی اصول اولیه فیلم سازی تولید و تدوین فیلم
دوره آموزشی « یادگیری کلیات تولید و تدوین ویدیو»، طراحی شده است تا به همه علاقه‌مندان ورود به عرصه فیلم‌سازی، یک دید کلی و دقیق نسبت به بخش‌های مختلف پروسه فیلم‌سازی بدهد. از فاز پیش‌تولید و پژوهش و فیلمنامه‌نویسی گرفته، تا فاز تولید و پس‌تولید، و تدوین و اعمال جلوه‌های ویژه به فیلم‌ها و ویدئوها...

  • اهداف دوره آموزش اصول اولیه فیلمسازی تولید و تدوین فیلم چیست؟ 
  • کسب دید کلی نسبت به مراحل مختلف پروسه فیلمسازی
  • این دوره برای چه کسانی مفید است؟ 
  •  ورود به عرصه فیلم‌سازی
  • تاریخ انتشار دلو 30، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 29 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 4