آموزش پلاگین های کاربردی جی کوئری (jQuery)


آموزش پلاگین های کاربردی جی کوئری (jQuery)
در این آموزش، پلاگین های کتابخانه محبوب جی کوئری که کار طراحان سایت را بسیار زیبا و ساده می کند، توضیح داده خواهد شد. پلاگین هایی از jQuery که به ما در کار طراحی کمک می کند در زمینه های متن، اسلایدرها، فرم و ... با آپشن هایی که می توان پلاگین را با توجه به نیاز ما سفارشی کند، توضیح داده می شود و به صورت عملی از آنها استفاده می شود.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار میزان 22، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 6 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 4