آموزش مقدماتی SQL Server


آموزش مقدماتی SQL Server
SQL Server یکی از بهترین و محبوبترین نرم افزار هایی است که می تواند ما را در ساخت، نگهداری و مدیریت بانک های اطلاعاتی یاری دهد. این نرم افزار در عین حال که بسیار قدرتمند و کامل می باشد و می تواند تمام نیازهای مدیران بانک های اطلاعاتی را پوشش دهد، دارای محیطی گرافیکی بسیار روان و معمول می باشد و انجام پیچیده ترین کارها را برای شما به ساده ترین روش های ممکن فراهم کرده است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 04، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 12 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 10