آموزش مقدماتی نرم افزار Ableton Live 10 برای میکس و آهنگسازی


آموزش مقدماتی نرم افزار Ableton Live 10 برای میکس و آهنگسازی
استفاده از نرم افزارهای آهنگسازی و تنظیم و میکس و مسترینگ (Mastering) پروژه های موسیقی با کامپیوتر، بخش اعظمی از انقلاب الکترونیکی و صفر و یک را بر عهده گرفته اند و در حال حاضر یادگیری آن ها بسیار ضروری، مهم و اجتناب ناپذیر است. به طور کلی، تفاوت عمده استفاده از نرم افزارها با انواع دیگر روش های ساخت موسیقی، در نوع و روش استفاده از کامپیوتر و صداهای از پیش ساخته شده و یا سینتی سایزرها (Synthesizer) توسط ابزار الکترو دیجیتالی است.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حمل 08، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 25 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 5