آموزش مدیریت زمان جهت بهره وری شخصی و حرفه ای


آموزش مدیریت زمان جهت بهره وری شخصی و حرفه ای
در زندگی شخصی و حرفه ای هر فرد بارها رخ داده است که تمام روز را مشغول به انجام کارهای مختلف بوده است، اما در انتهای روز به نظر می رسد که هیچ کار خاصی را انجام نداده است، همچنین در برخی از موارد با وجود سعی و کوشش فراوان برای به اتمام رساندن یک کار در یک بازه زمانی، از اتمام آن کار، ناتوان هستیم. نکته اصلی در تمامی این موارد، عدم توانایی مدیریت صحیح زمان است. در این فرادرس با اصول مدیریت زمان، جهت افزایش بهره وری در کارهای شخصی و حرفه ای آشنا می شویم. این اصول به ما یاد خواهند داد که چطور از زمان خود بهتر استفاده کنیم، چطور کارهای خود را اولویت بندی کنیم و در نهایت، چطور توازنی بین زندگی حرفه ای (کار) و زندگی شخصی خود برقرار کنیم.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 12، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 1 ساعت و 12 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 15