آموزش شیوه ارائه علمی

آموزش شیوه ارائه علمی

عقرب 12، 1399

|

اسماعیل آتش پز گرگری

|

3 ساعت

|

7 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


متاسفانه در کنار اهمیت آشنایی با روش های اصولی ارائه علمی، به این موضوع در دانشگاه های کشور به میزان کافی پرداخت نمی شود و دانش محدود دانشجویان در این موضوع نیز نه در طی یک فرایند آموزشی مدون، که بر مبنای سعی و خطا به دست می آید. این موضوع باعث می شود که در موارد متعددی، نتایج علمی به دست آمده توسط دانشجویان و پژوهشگران، در حاشیه و در سایه یک ارائه ضعیف مانده و دیده نشوند. فرادرس «اسلوب و شیوه ارائه علمی»، دقیقا بر همین موضوع تمرکز دارد. این فرادرس می خواهد مباحث پایه و اساسی مرتبط با ارائه علمی را به ساده ترین حالت ممکن بررسی نماید و نکاتی را مطرح نماید که رعایت آن ها، اثر بسیار زیادی بر روی کیفیت ارائه آثار علمی خواهد داشت.

بخش ها


 • بخش 1: آموزش شیوه ارائه علمی
  • درس 1. جلسه اول
   3 ساعت و 47 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 3 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 7

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها