آموزش ساخت موتور جستجو شبیه به گوگل - Make a google Search Engine clone

آموزش ساخت موتور جستجو شبیه به گوگل - Make a google Search Engine clone

جدی 16، 1399

|

Reece Kenney

|

6 ساعت

|

28 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


دوره آموزشی Make a Google search engine clone JavaScript PHP and MySQL در مورد نحوه ساخت یک موتور جستجوی اختصاصی است که زبان جاوا اسکریپت، PHP، و MySQL را نیز به شما آموزش می دهد. شما در طول این دوره به صورت قدم به قدم نحوه ساخت یک موتور جستجو شبیه به گوگل را یاد می گیرید و تمام مراحل ساخت آن را به صورت عملی در کنار مدرس انجام می دهید. این دوره برای افراد مبتدی یا حرفه ای کاملا مناسب است و تمام مطالب را از پایه آموزش می دهد. در طول این دوره زبان هایی نظیر HTML, CSS, PHP, JQuery, JavaScript و MySQL به طور کامل توضیح داده می شود و نحوه استفاده از آن ها در ساخت موتور جستجو نیز مورد آموزش قرار می گیرد. مدرس دوره نحوه ساخت یک موتور جستجو که شامل جستجوی سایت، تصویر، سیستم پیمایش، و نمایش کامل تصاویر می باشد را آموزش می دهد.

بخش ها


 • بخش 1: Make a google Search Engine
  • درس 1. جلسه اول
   2 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   6 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   5 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   6 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   6 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   4 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   9 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   9 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   7 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   6 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   7 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   8 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   6 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   6 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   7 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   4 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   6 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   8 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   8 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   5 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   5 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   7 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   5 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   6 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   8 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   6 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هفتم
   9 دقیقه
  • درس 28. جلسه بیست و هشتم
   8 دقیقه
  • درس 29. جلسه بیست و نهم
   5 دقیقه
  • درس 30. جلسه سی ام
   6 دقیقه
  • درس 31. جلسه سی و یکم
   10 دقیقه
  • درس 32. جلسه سی و دوم
   12 دقیقه
  • درس 33. جلسه سی و سوم
   3 دقیقه
  • درس 34. جلسه سی و چهارم
   7 دقیقه
  • درس 35. جلسه سی و پنجم
   4 دقیقه
  • درس 36. جلسه سی و ششم
   5 دقیقه
  • درس 37. جلسه سی و هفتم
   1 دقیقه
  • درس 38. جلسه سی و هشتم
   1 دقیقه
  • درس 39. جلسه سی و نهم
   6 دقیقه
  • درس 40. جلسه چهل ام
   3 دقیقه
  • درس 41. جلسه چهل و یکم
   4 دقیقه
  • درس 42. جلسه چهل و دوم
   4 دقیقه
  • درس 43. جلسه چهل و سوم
   4 دقیقه
  • درس 44. جلسه چهل و چهارم
   8 دقیقه
  • درس 45. جلسه چهل وپنجم
   3 دقیقه
  • درس 46. جلسه چهل و ششم
   5 دقیقه
  • درس 47. جلسه چهل و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 48. جلسه چهل و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 49. جلسه چهل و نهم
   7 دقیقه
  • درس 50. جلسه پنجاه ام
   2 دقیقه
  • درس 51. جلسه پنجاه و یکم
   4 دقیقه
  • درس 52. جلسه پنجاه و دوم
   4 دقیقه
  • درس 53. جلسه پنجاه و سوم
   6 دقیقه
  • درس 54. جلسه پنجاه و چهارم
   6 دقیقه
  • درس 55. جلسه پنجاه و پنجم
   6 دقیقه
  • درس 56. جلسه پنجاه و ششم
   5 دقیقه
  • درس 57. جلسه پنجاه و هفتم
   6 دقیقه
  • درس 58. جلسه پنجاه و هشتم
   4 دقیقه
  • درس 59. جلسه پنجاه و نهم
   5 دقیقه
  • درس 60. جلسه شصت ام
   4 دقیقه
  • درس 61. جلسه شصت و یکم
   2 دقیقه
 • تاریخ انتشار جدی 16، 1399
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 6 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 28

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور