آموزش روش صحیح جستجو در گوگل


آموزش روش صحیح جستجو در گوگل
با توجه به انبوه اطلاعات در فضای وب، یافتن اطلاعات و مقالات مورد نیاز یک فرد، کار ساده و راحتی نخواهد بود مگر اینکه بتواند با مهارت و دانش کافی به سایت های مورد نظرش دست پیدا کند. گوگل امکانات مختلفی را در اختیار کاربران خویش قرار داده است، تا افراد بتوانند به سرعت به مطالب مورد نظر خود برسند.

برنامه درسی


  • 1. آموزش روش صحیح جستجو در گوگل
  • تاریخ انتشار عقرب 14، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 30 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 10