آموزش الگوهای طراحی (Design Patterns) در پایتون (Python)


آموزش الگوهای طراحی (Design Patterns) در پایتون (Python)
پایتون (Python) یک زبان شی گرا است که در زمینه ها و گرایش های مختلفی کاربرد دارد و به صورت فوق العاده گسترده در حال پیشرفت و گسترش می باشد. در مهندسی نرم افزار، الگوی طراحی برای حل یک مشکل در طراحی نرم افزار، ارائه می شود. الگوهای طراحی، یکی از مسائل داغ در طراحی نرم افزار است. استفاده از پایتون، موجب کاهش زمان مورد نیاز برای ساخت و توسعه یک نرم افزار می باشد. در این فرادرس ما به دنبال ارائه الگوهای طراحی برای مشکل های موجود در برنامه نویسی به زبان پایتون می باشیم.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 05، 1399
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 14 ساعت
  • سطح همه
  • دانش آموزان 31