دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید با کاتلین (Kotlin Android Development)


دوره آموزشی برنامه نویسی اندروید با کاتلین (Kotlin Android Development)
در این دوره آموزشی، قرار است به برنامه نویسی اندروید با کاتلین، تسلط پیدا کنید، به زبانی ساده، سریع و کاربردیساده از این لحاظ که سعی شده پیچیدگی هایی که در بعضی مفاهیم برنامه نویسی اندروید نهفته، ساده سازی شود. حتی سخت ترین مطالب در قالب مثال هایی و به صورت ساده سازی شده آموزش داده شوند.سریع به این معنی که در این دوره مطالبی به شما آموزش داده می شود که بنیان، اصل و اساس سیستم عامل اندروید است.و نهایتا کاربردی از این جهت که شما می توانید بلافاصله از مطالب موجود در این دوره آموزشی، در پروژه های خود استفاده کنید.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار عقرب 01، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 8 ساعت و 4 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 4