دوره آموزشی هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)


دوره آموزشی هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)
هوش مصنوعی از علومی است که در دهه های گذشته پیشرفت شگرفی را در علم به وجود آورده است. پر واضح است که امروزه این پیشرفت به هیچ وجه در یک علم خاص محدود نبوده، بلکه تمامی علوم را در بر گرفته است. در سال 1943 با اختراع کامپیوترهای الکترونیک، هوش مصنوعی دانشمندان را به چالشی بزرگ فراخواند. ماشین هوشمند ماشینی است که توانایی فکر کردن بدون نیاز به انسان را دارند. یکی از ویژگی که ماشین های هوشمند باید داشته باشند، شناخت از وجود خود است که تاکنون ماشینی که این توانایی را به طور کامل داشته باشد به وجود نیامده است، دومین ویژگی شناخت محیط پیرامون است که این امکان در برخی از ماشین های هوشمند امروزی که با نام «ربات های امدادگر» شناخته می شوند، وجود دارد، درین آموزش قصد داریم به نکات مهم و اصولی و شناخت دقیق هوش مصنوعی بپردازیم.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار حمل 16، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 4 ساعت و 34 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 9