دوره آموزشی مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال) – Digital Design

Course Curriculum Total learning: 7 lessons Time: 10 hours دوره هاطراحیدوره آموزشی مدارهای منطقی (طراحی دیجیتال) – Digital Design فایل های ضمیمه فایل ضمیمه فایل ضمیمه ثبت نام الزامی میباشد Digital Design 7 درس1.1 جلسه اول(پیش نمایش) 01 hour ثبت …

User Avatar
(0 بررسی)