دوره آموزشی امنیت شبکه

Course Curriculum Total learning: 9 lessons Time: 5 hours دوره هامهندسی شبکهدوره آموزشی امنیت شبکه دوره آموزشی امنیت شبکه 9 درس1.1 جلسه اول ( پیش نمایش ) ثبت نام الزامی میباشد درس1.2 جلسه دوم ثبت نام الزامی میباشد درس1.3 ادامه …

User Avatar
(0 بررسی)