آموزش نرم افزار Primavera

Course Curriculum Total learning: 10 lessons Time: 8 hours دوره هامهندسیآموزش نرم افزار Primavera آموزش نرم افزار Primavera 10 درس1.1 جلسه اول ( پیش نمایش ) ثبت نام الزامی میباشد درس1.2 جلسه دوم ثبت نام الزامی میباشد درس1.3 جلسه سوم …

User Avatar
(0 بررسی)