آموزش جامع ورد پرس

Course Curriculum Total learning: 41 lessons Time: 11 hours دوره هاوب سایتآموزش جامع ورد پرس فصل اول 5 درس1.1 جلسه اول ( پیش نمایش ) ثبت نام الزامی میباشد درس1.2 حلسه دوم ثبت نام الزامی میباشد درس1.3 حلسه سوم ثبت …

User Avatar
(0 بررسی)