آموزش اصول مدیریت مالی

Course Curriculum Total learning: 7 lessons Time: 3 hours دوره هاحسابداریآموزش اصول مدیریت مالی اصول مدیریت مالی 7 درس1.1 جلسه سوم ثبت نام الزامی میباشد درس1.2 جلسه دوم ثبت نام الزامی میباشد درس1.3 جلسه اول ( پیش نمایش ) ثبت …

User Avatar
(0 بررسی)