ما برای یاد گرفتن مبارزه میکنیم.

سایت آموزش با همکاری وزارت محترم معارف افغانستان ,وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان , مکاتب خصوصی و کورس های خصوصی در سرتاسر افغانستان توسط شرکت خدمات اینترنتی رهانت پایه گذاری و راه اندازی گردیده است .
از جمله اهداف این سایت می توان به موارد ذیل یاد آوری کرد :

√ ایجاد صنوف تدریسی شاگردان مکاتب ,پوهنتون ها و کورس ها به صورت آفلاین و آنلاین
√  ایجاد بستر دست رسی مناسب با توجه به نیازمندی شاگردان در همه مقاطع
√  ایجاد کتابخانه مناسب جهت دست رسی به همه کتوب درسی و کمک درسی
√  کمک در جهت ارتقاع سطح علمی شاگردان در همه سطوح
√  ایجاد دست رسی مناسب به شاگردان و اساتید محترم با توجه به نیازمندی
√  برگذاری امتحان ها شاگردان از طریق وب سایت
√ کمک در جهت صرفه جویی زمانی شاگردان و اساتید محترم در همه مقاطع
√ ایجاد بستر مناسب و با کیفیت جهت تماشا و دانلود اطلاعات مورد نیاز شاگردان در همه سطوح
√  ایجاد بستر آموزشی مناسب با توجه به بهره گیری از توانایی اساتید لایق در تمام مناطق محروم افغانستان با توجه به سیستم نتورک
√ کمک آموزش والدین برای شاگردان در تمام مراحل زمانی
√  ایجاد سهولت ارتباط بین شاگردان و اساتید در همه مراحل زمانی

حال که احیای جامعه ی انسانی در سایه ی تعلیم و تربیت است، آشنایی با روش تعلیم و تربیت و تکنولوژی آموزشی بسیار ضرورت دارد. تجربه ثابت کرده است که امور هدفمند و روشمند همواره نسبت به اموری که بدون برنامه ریزی و طراحی مقدماتی و پایانی، صورت می گیرند، موفقیت آمیزتر هستند و در زمان کوتاهتری به نتیجه ی مطلوب می رسند.

اساتید ما