دوره آموزشی Windows Registry - ترفند های رجیستری در ویندوز


دوره آموزشی Windows Registry - ترفند های رجیستری در ویندوز
هر گاه یک کاربر اقدام به نصب یک برنامه نرم افزاری، نصب سخت افزار و یا نصب درایور یک دستگاه برای دستگاهی که تازه به سیستم ویندوزی متصل شده است، می کند تنظیمات اولیه پیکربندی آنها به عنوان کلیدها(Key) و مقادیر(Values) در یک سیستم ذخیره می شود. سیستمی که مخزن پایکاه داده یا دیتابیس سلسله مراتبی(hierarchical database) که ما آن را با نام windows Registry می شناسیم. در زمان استفاده از همین نرم افزارها هر گونه تغییر در پیکربندی شان، نتیجتا در Registry هم اعمال خواهد شد و رجیستری این تغییرات را آپدیت خواهد کرد. همچنین تغییرات اعمال شده در کنترل پانل، file associations، Windows Components یا اجزای سیستم عامل ویندوز و غیره، در هنگام استفاده از کامپیوتر در رجیستری به روز می شود.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار جوزا 14، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 50 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 7