دوره آموزشی حسابداری برای مدیران (Accounting for Managers)


دوره آموزشی حسابداری برای مدیران (Accounting for Managers)
در سراسر دنیا، هر حرفه و مهارتی که وجود دارد، دارای تخصص و استانداردهای خاص خود می‌باشد که برای موفق شدن در این حرفه و مهارت‌ باید این استانداردها را مورد مطالعه قرار داد. حسابداری یکی از تخصص­‌های ویژه­­‌ای است که افراد زیادی به دنبال آن رفته­­­­ و به ‌آن‌ علاقه‌مند می‌باشند. در واقع باید بدانید که اصول و استانداردهای حسابداری برای مدیران، مجموعه‌ای از اصول، استانداردها و رویه‌های مشترک است که در اصل تعریفی برای اساس و پایه سیاست‌های حسابداری مالی و شیوه‌های حسابداری است که آن را بررسی می‌کند. اصول و استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای ازمفاهیم پایه حسابداری است که فراگرفتن آن‌ها برای ورود به حسابداری لازم و ضروری است.در نهایت باید اصول و استانداردهای حسابداری را تحت یادگیری قرار دهید و بدانید که آن‌ها دقیقا به چه تعداد هستند و هر یک از آن‌ها برای چه عملکردی وضع شده است. اکنون با اصول و استانداردهای حسابداری برای مدیران آشنا خواهید شد. 

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار میزان 21، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 14 ساعت و 48 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 11