دوره آموزشی جامع Ruby زبان برنامه نویسی روبی


دوره آموزشی جامع Ruby زبان برنامه نویسی روبی
روبی یک زبان برنامه نویسی تفسیر شده، سطح بالا و همه منظوره و زبان شی گرا خالص است. روبی دارای سینتکس مشابهی با بسیاری از زبان های برنامه نویسی مانند سی (C) و جاوا (Java) است، بنابراین برنامه نویسان جاوا و C برای یادگیری راحت هستند.با وجود اینکه طراحی روبی بر اصل عدم غافلگیری استوار است، به‌طور طبیعی برخی امکانات آن از زبان‌هایی مانند سی و پرل متفاوت است. نام‌هایی که با حرف بزرگ شروع می‌شوند به عنوان ثابت (constant) در نظر گرفته می‌شوند، بنابراین متغیرهای محلی بایستی با حروف کوچک آغاز شوند. در مورد سرعت، عملکرد روبی در قیاس با بسیاری از زبان‌های کامپایل شده پایین‌تر است (همانند هر زبان تفسیر شده دیگر) و همچنین در قیاس با زبان‌های اسکریپتی اصلی مانند پرل و پایتون همین حالت وجود دارد. هرچند که در نسخه‌های آینده روبی به صورت بایت کد (bytecode) کامپایل خواهد شد و بر روی YARV مخفف (Yet Another Ruby VM) اجرا خواهد شد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار ثور 31، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 11 ساعت و 5 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0