دوره آموزشی یادگیری زبان پشتو


دوره آموزشی یادگیری زبان پشتو
زبان پشتو از جمله دو زبان رسمی کشور بوده و در کنار دری لازم به یادگیری می باشد.زبان پشتو یک زبان دلچسپ و فوق العاده ساده می باشد.در این دوره از آموزش های زبان شما زبان پشتو را به بسیار آسانی خواهید آموخت.این دوره مثل هر دوره زبان دیگر از الفبای زبان پشتو شروع شده و تمام قواعد گرامری و دستوراتی که برای یادگیری زبان پشتو ضرورت است به شما آموزش داده خواهد شد.اگر شما تمام جلسات این دوره را بیاموزید و در کارهای روزمره از آن کار بگیرید در پایان دوره به سطح قابل توجه ای از زبان پشتو خواهید رسید.
  • تاریخ انتشار جدی 05، 1402
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت و 59 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 0