دوره آموزشی Graphisofts ArchiCAD 23 مدل سازی طرح های سه بعدی با آرشیکد


دوره آموزشی Graphisofts ArchiCAD 23 مدل سازی طرح های سه بعدی با آرشیکد
نرم افزار Graphisofts ArchiCAD، نرم افزاری بسیار قدرتمند با قابلیت های جدید جهت طراحی و پیاده سازی محیط های سه بعدی است و فراهم کننده مدل های حرفه ای مجازی جهت مهندسین عمران و معماری است. کاربران با کمک نرم افزار ArchiCAD طرح های خود را سریعتر آنالیز می کنند.از دیگر خصوصیت این نرم افزار فرامین ترسیمی پیشرفته این نرم افزار می باشد.

برنامه درسی


  • تاریخ انتشار دلو 03، 1401
  • لسان انگلیسی
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 3 ساعت و 29 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 2