دوره آموزشی در مسیر فریلنسری - تبدیل شدن به یک فریلنسر حرفه ای


دوره آموزشی در مسیر فریلنسری - تبدیل شدن به یک فریلنسر حرفه ای
در این دوره آموزشی بصورت اساسی و کاربردی یاد میگیریم فریلنس چیست و فریلنسر کیست و مسیر کامل برای تبدیل شدن به یک فریلنسر موفق را درخواهید یافت و برای تبدیل شدن به یک فریلنسر حرفه ای و یادگیری از تجربیات ارزشمند مدرس این دوره بهره مند خواهید شد.
  • تاریخ انتشار سرطان 28، 1401
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 5 ساعت و 55 دقیقه
  • سطح همه
  • دانش آموزان 15