دوره آموزشی Autodesk Maya 2022 - آموزش کامل نرم افزار طراحی سه بعدی و مهندسی مایا

دوره آموزشی Autodesk Maya 2022 - آموزش کامل نرم افزار طراحی سه بعدی و مهندسی مایا

اسد 26، 1400

|

George Maestri

|

5 ساعت

|

2 دانش آموز

|

انگلیسی

0

توضیحات


نرم افزار مایا محصول شرکت Autodesk یکی از قدرتمندترین و بزرگترین نرم افزارهای تولید انیمیشن سه بعدی در دنیا می باشد که مدتهاست در تولید فیلم های سینمایی، صنعت بازی سازی، انیمیشن، جلوه های ویژه، شبیه سازی گرافیکی، تیزر سه بعدی ، طراحی معماری و... کاربرد دارد. این نرم افزار در پروژه های بزرگی که در سطح جهانی شناخته شده هستند، استفاده شده است به طوری که مایا جزء اصلی و جداناپذیر این پروژه ها در ساخت جلوه های کامپیوتری بوده است. از جمله فیلم ها، انیمیشن ها و بازی های کامپیوتری که در فرآیند تولید آن ها نرم افزار مایا به کار رفته می توان از سه گانه ارباب حلقه ها، دزدان دریایی کارائیب، هابیت، آواتار، تبدیل شوندگان، وال ای، در جستجوی نمو، بالا، یخ زده، رنگو، ویچر، هالو 4 و بسیاری از پروژه های دیگر نام برد. در دوره آموزشی Lynda Maya 2022 Essential Training با آموزش نرم افزار مایا 2022 اشنا خواهید شد.

بخش ها


 • بخش 1: Autodesk Maya 2022
  • درس 1. جلسه اول
   1 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   1 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   1 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   2 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   5 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   2 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   2 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   5 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   4 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   3 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   2 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   4 دقیقه
  • درس 13. جلسه سیزدهم
   4 دقیقه
  • درس 14. جلسه چهاردهم
   4 دقیقه
  • درس 15. جلسه پانزدهم
   3 دقیقه
  • درس 16. جلسه شانزدهم
   3 دقیقه
  • درس 17. جلسه هفدهم
   3 دقیقه
  • درس 18. جلسه هجدهم
   3 دقیقه
  • درس 19. جلسه نوزدهم
   3 دقیقه
  • درس 20. جلسه بیستم
   3 دقیقه
  • درس 21. جلسه بیست و یکم
   3 دقیقه
  • درس 22. جلسه بیست و دوم
   5 دقیقه
  • درس 23. جلسه بیست و سوم
   3 دقیقه
  • درس 24. جلسه بیست و چهارم
   3 دقیقه
  • درس 25. جلسه بیست و پنجم
   4 دقیقه
  • درس 26. جلسه بیست و ششم
   4 دقیقه
  • درس 27. جلسه بیست و هفتم
   3 دقیقه
  • درس 28. جلسه بیست و هشتم
   2 دقیقه
  • درس 29. جلسه بیست و نهم
   4 دقیقه
  • درس 30. جلسه سی ام
   4 دقیقه
  • درس 31. جلسه سی و یکم
   3 دقیقه
  • درس 32. جلسه سی و دوم
   4 دقیقه
  • درس 33. جلسه سی و سوم
   4 دقیقه
  • درس 34. جلسه سی و چهارم
   4 دقیقه
  • درس 35. جلسه سی و پنجم
   3 دقیقه
  • درس 36. جلسه سی و ششم
   6 دقیقه
  • درس 37. جلسه سی و هفتم
   5 دقیقه
  • درس 38. جلسه سی و هشتم
   6 دقیقه
  • درس 39. جلسه سی و نهم
   3 دقیقه
  • درس 40. جلسه چهل ام
   5 دقیقه
  • درس 41. جلسه چهل و یکم
   3 دقیقه
  • درس 42. جلسه چهل و دوم
   2 دقیقه
  • درس 43. جلسه چهل و سوم
   4 دقیقه
  • درس 44. جلسه چهل و چهارم
   2 دقیقه
  • درس 45. جلسه چهل و پنجم
   4 دقیقه
  • درس 46. جلسه چهل و ششم
   3 دقیقه
  • درس 47. جلسه چهل و هفتم
   3 دقیقه
  • درس 48. جلسه چهل و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 49. جلسه چهل و نهم
   3 دقیقه
  • درس 50. جلسه پنجاه ام
   3 دقیقه
  • درس 51. جلسه پنجاه و یکم
   4 دقیقه
  • درس 52. جلسه پنجاه و دوم
   4 دقیقه
  • درس 53. جلسه پنجاه و سوم
   3 دقیقه
  • درس 54. جلسه پنجاه و چهارم
   3 دقیقه
  • درس 55. جلسه پنجاه و پنجم
   2 دقیقه
  • درس 56. جلسه پنجاه و ششم
   6 دقیقه
  • درس 57. جلسه پنجاه و هفتم
   4 دقیقه
  • درس 58. جلسه پنجاه و هشتم
   3 دقیقه
  • درس 59. جلسه پنجاه و نهم
   4 دقیقه
  • درس 60. جلسه شصت ام
   5 دقیقه
  • درس 61. جلسه شصت و یکم
   5 دقیقه
  • درس 62. جلسه شصت و دوم
   4 دقیقه
  • درس 63. جلسه شصت و سوم
   3 دقیقه
  • درس 64. جلسه شصت و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 65. جلسه شصت و پنجم
   5 دقیقه
  • درس 66. جلسه شصت و ششم
   5 دقیقه
  • درس 67. جلسه شصت و هفتم
   3 دقیقه
  • درس 68. جلسه شصت و هشتم
   4 دقیقه
  • درس 69. جلسه شصت و نهم
   5 دقیقه
  • درس 70. جلسه هفتاد ام
   2 دقیقه
  • درس 71. جلسه هفتاد و یکم
   4 دقیقه
  • درس 72. جلسه هفتاد و دوم
   4 دقیقه
  • درس 73. جلسه هفتاد و سوم
   4 دقیقه
  • درس 74. جلسه هفتاد و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 75. جلسه هفتاد و پنجم
   4 دقیقه
  • درس 76. جلسه هفتاد و ششم
   4 دقیقه
  • درس 77. جلسه هفتاد و هفتم
   3 دقیقه
  • درس 78. جلسه هفتاد و هشتم
   6 دقیقه
  • درس 79. جلسه هفتاد و نهم
   4 دقیقه
  • درس 80. جلسه هشتاد ام
   3 دقیقه
  • درس 81. جلسه هشتاد و یکم
   2 دقیقه
  • درس 82. جلسه هشتاد و دوم
   5 دقیقه
  • درس 83. جلسه هشتاد و سوم
   4 دقیقه
  • درس 84. جلسه هشتاد و چهارم
   5 دقیقه
  • درس 85. جلسه هشتاد و پنجم
   5 دقیقه
  • درس 86. جلسه هشتاد و ششم
   4 دقیقه
  • درس 87. جلسه هشتاد و هفتم
   3 دقیقه
  • درس 88. جلسه هشتاد و هشتم
   1 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان انگلیسی
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 5 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 2

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور