دوره آموزشی هدف گذاری و انتخاب مسیر در زندگی - Targeting Choosing Life Path

دوره آموزشی هدف گذاری و انتخاب مسیر در زندگی - Targeting Choosing Life Path

قوس 15، 1399

|

محمدرضا طائی

|

3 ساعت

|

6 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


در این درس قرار است با ارائه مطالب آموزشی کاربردی بتوانیم معنا و مفهوم زندگی خود را پیدا کنیم و از تک تک روزها و لحظات زندگی لذت ببریم و کمترین حسرت ها را داشته باشیم. شما با این آموزش می توانید یک بار برای همیشه رسالت خود را پیدا کنید. در این فرادرس تمریناتی در نظر گرفته شده است که شما بتوانید تک تک گام های رسیدن به رسالت فردی را شناسایی و اجرا کنید. در کنار رسالت مهارت های فردی، هدف گذاری و کمال گرایی هم ارائه شده است تا شما بتوانید یک زندگی ایده آل و متفاوت نسبت به گذشته را تجربه کنید.

بخش ها


 • بخش 1: Targeting Choosing Life Path
  • درس 1. جلسه اول (پیش نمایش)
   2 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   57 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   37 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   53 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   19 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 3 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 6

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور
رایگان
برچسپ ها