دوره آموزشی روانشناسی یادگیری

دوره آموزشی روانشناسی یادگیری

میزان 16، 1399

|

محمد آرمند

|

4 ساعت

|

9 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


روانشناسی یادگیری و آموزش از مباحث کاربردی در محیط های آموزشی است و مطالعه آن برای کلیه کسانی که به امر آموزش می پردازند مفید است. در این دوره آموزشی مفیدترین مباحث روانشناسی یادگیری و آموزش که بیشتر می تواند مورد استفاده مدرسان و دانشجویان قرار گیرد به صورت خلاصه آورده شده است و ضمن خلاصه بودن اساسی ترین مباحث این حوزه نیز مطرح گردیده است.

بخش ها


 • بخش 1: دوره آموزشی روانشناسی یادگیری
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   23 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   49 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   42 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   16 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   24 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   39 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   26 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   17 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   17 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   15 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 4 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 9

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور