آموزش کنترل کیفیت آماری

آموزش کنترل کیفیت آماری

عقرب 03، 1399

|

آرمان ری بد

|

5 ساعت

|

4 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


استفاده از نمودارهای کنترل کیفی امروزه در بخش های کنترل کیفیت کارگاه ها و کارخانجات ترسیم می شود و مهندسین از طریق این نمودارها قادر به تشخیص صحت فرآیند تولید یا ارائه خدمات هستند. در این فرادرس، ابتدا فنون آماری مرتب با کنترل کیفیت آماری معرفی شده، سپس نمودارها و روش های آماری برای حل مسائل کیفیت به کار گرفته می شوند. هدف اصلی درس کنترل کیفیت آماری آشنایی با مفهوم کیفیت و استفاده از ابزارهای آماری جهت رسیدن به کیفیت مطلوب در فرآیند تولید یا خدمات است.

بخش ها


 • بخش 1: آموزش کنترل کیفیت آماری
  • درس 1. جلسه اول (پیش نمایش)
   2 ساعت و 34 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   59 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   51 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   54 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   44 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 5 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 4

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور