آموزش ساخت سی وی با پابلیشر

آموزش ساخت سی وی با پابلیشر

سنبله 26، 1399

|

سپیده سلجوقی

|

40 دقیقه

|

21 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


رزومه شما (گاهی اوقات "CV" شما نامیده می شود) مهمترین ابزار برای درخواست کار است. مهم نیست که چقدر واجد شرایط هستید یا چقدر تجربه داشته اید - اگر رزومه شما ضعیف باشد یا نتوانید آن را بنویسید ، می توانید مشاغلی را که میخواهید پیدا کنید یا حتی مصاحبه کنید و از دست بدهید.
زمان گرفتن کار روی رزومه کاری بسیار مهم است ؛ اطلاعاتی در این بخش از آموزش ارائه می شود تا برخی نکات در مورد چگونگی ایجاد رزومه خود به بهترین نحو ممکن را یاد بگیرید.

بخش ها


 • بخش 1: آموزش ساخت سی وی با پابلیشر
  • درس 1. آموزش ساخت سی وی با پابلیشر
   39 دقیقه
  • درس 2. فایل های ضمیمه
   0 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 40 دقیقه
 • سطح همه
 • دانش آموزان 21

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور