دوره آموزشی HTML مقدماتی - همراه پروژه


دوره آموزشی HTML مقدماتی - همراه پروژه
زبان HTML یک زبان نشانه گذاری است که شما با استفاده از آن می توانید بخش های مختلف را تفکیک نمایید. با استفاده از این خصوصیت HTML می توانید یک صفحه را به بخش های مختلفی که ویژگی های متفاوتی دارند تفکیک نمایید. شما با آموزش HTML می توانید با تگ های مختلف آشنا شوید و آنها را در صفحات خود مورد استفاده قرار دهید. یادگیری HTML کار سختی نیست و شما می توانید با استفاده از آموزش های تصویری HTML در سایت ما این زبان را به صورت صفر تا صد فرا بگیرید.
در دوره رایگان html ، مباحث مقدماتی html برای شروع طراحی ظاهر وب سایت آموزش داده می شود.
بعد از یادگیری این دوره آموزشی شما می توانیدصفحات بسیار ساده و زیبا را طراحی کنید.
  • تاریخ انتشار دلو 12، 1400
  • لسان دری
  • تعداد بخش ها 1
  • مدت زمان 2 ساعت و 9 دقیقه
  • سطح ابتدایی
  • دانش آموزان 27