دوره آموزشی پیکربندی شبکه های وایرلس Wireless Networks & AP Configurations


دوره آموزشی پیکربندی شبکه های وایرلس Wireless Networks & AP Configurations
بعنوان یکی دیگر از آموزش های رایگان قصد داریم پیکربندی شبکه های وایرلس را از ابتدا تا تخصصی ترین مباحث در قالب آموزش تصویری به زبان فارسی ارائه دهیم. در این آموزش نخست مباحث به صورت تئوری بیان می گردد و سپس به صورت کامل نحوه پیکربندی و کار با Access point هایی که در نقش Modem Router می توانند باشند به صورت کاملاً عملی آموزش داده شده است. این اطمینان وجود دارد پس از مشاهده کامل مباحث آموزشی به طور کامل تونایی راه اندازی شبکه وایرلس و پیکربندی مودم های وایرلس را داشته باشید. تعدادی از مباحثی که در این زمینه اموزش داده شده است عبارتند از: 
 • پیکربندی تخصصی Access Point و Wireless Network
 •  معرفی شبکه های Wireless
 •  معرفی پیکربندی Access Point
 •  راه اندازی اولیه Access Point
 •  پیکربندی ایجاد یک شبکه وایرلس بر روی Access Point
 •  پیکربندی تنظیمات اینترنت بر روی ADSL Access Point در حالت PPPOE

برنامه درسی


 • تاریخ انتشار قوس 04، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 2 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 17