دوره آموزشی پیکربندی شبکه های وایرلس Wireless Networks & AP Configurations

دوره آموزشی پیکربندی شبکه های وایرلس Wireless Networks & AP Configurations

قوس 04، 1399

|

امیرحسین موسوی

|

2 ساعت

|

14 دانش آموز

|

دری

0

توضیحات


بعنوان یکی دیگر از آموزش های رایگان قصد داریم پیکربندی شبکه های وایرلس را از ابتدا تا تخصصی ترین مباحث در قالب آموزش تصویری به زبان فارسی ارائه دهیم. در این آموزش نخست مباحث به صورت تئوری بیان می گردد و سپس به صورت کامل نحوه پیکربندی و کار با Access point هایی که در نقش Modem Router می توانند باشند به صورت کاملاً عملی آموزش داده شده است. این اطمینان وجود دارد پس از مشاهده کامل مباحث آموزشی به طور کامل تونایی راه اندازی شبکه وایرلس و پیکربندی مودم های وایرلس را داشته باشید. تعدادی از مباحثی که در این زمینه اموزش داده شده است عبارتند از: 

 • پیکربندی تخصصی Access Point و Wireless Network
 •  معرفی شبکه های Wireless
 •  معرفی پیکربندی Access Point
 •  راه اندازی اولیه Access Point
 •  پیکربندی ایجاد یک شبکه وایرلس بر روی Access Point
 •  پیکربندی تنظیمات اینترنت بر روی ADSL Access Point در حالت PPPOE

بخش ها


 • بخش 1: Wireless Networks & AP Configurations
  • درس 1. جلسه اول (پیش نمایش)
   15 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   17 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   22 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   11 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   32 دقیقه
  • درس 6. جلسه ششم
   12 دقیقه
  • درس 7. جلسه هفتم
   12 دقیقه
  • درس 8. جلسه هشتم
   8 دقیقه
  • درس 9. جلسه نهم
   9 دقیقه
  • درس 10. جلسه دهم
   3 دقیقه
  • درس 11. جلسه یازدهم
   12 دقیقه
  • درس 12. جلسه دوازدهم
   16 دقیقه
 • تاریخ انتشار قوس 04، 1399
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 1
 • مدت زمان 2 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 14

نظریات دانش آموزان

0
0
0
0
0

0.0

0 مرور