آموزش جامع ورد پرس

آموزش جامع ورد پرس

سنبله 03، 1399

|

مهدی جبین پور

|

11 ساعت

|

13 دانش آموز

|

دری

1

توضیحات


دوره آموزش وردپرس بصورت ویدئویی و کاملاً رایگان در 37 جلسه برای شما عزیزان تدارک دیده شده است. با این دوره خواهید آموخت چطور یک وبسایت فوق العاده را بدون نیز به حتی یک خط کدنویسی طراحی نمایید.

بخش ها


 • بخش 1: فصل اول
  • درس 1. جلسه اول ( پیش نمایش )
   18 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوم
   19 دقیقه
  • درس 3. جلسه سوم
   13 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهارم
   10 دقیقه
  • درس 5. جلسه پنجم
   19 دقیقه
 • بخش 2: فصل دوم
  • درس 1. جلسه ششم
   13 دقیقه
  • درس 2. جلسه هفتم
   13 دقیقه
  • درس 3. جلسه هشتم
   21 دقیقه
  • درس 4. جلسه نهم
   10 دقیقه
  • درس 5. جلسه دهم
   10 دقیقه
 • بخش 3: فصل سوم
  • درس 1. جلسه یازدهم
   10 دقیقه
  • درس 2. جلسه دوازدهم
   8 دقیقه
  • درس 3. جلسه سیزدهم
   36 دقیقه
  • درس 4. جلسه چهاردهم
   18 دقیقه
  • درس 5. جلسه پانزدهم
   21 دقیقه
 • بخش 4: فصل چهارم
  • درس 1. جلسه شانزدهم
   31 دقیقه
  • درس 2. جلسه هفدهم
   22 دقیقه
  • درس 3. ادامه جلسه هفدهم
   2 دقیقه
  • درس 4. جلسه هجدهم
   30 دقیقه
  • درس 5. ادامه جلسه هجدهم
   2 دقیقه
  • درس 6. جلسه نوزدهم
   23 دقیقه
  • درس 7. جلسه بیستم
   32 دقیقه
  • درس 8. ادامه جلسه بیستم
   11 دقیقه
 • بخش 5: فصل پنجم
  • درس 1. جلسه بیست و یکم
   19 دقیقه
  • درس 2. جلسه بیست و دوم
   2 دقیقه
  • درس 3. جلسه بیست و سوم
   37 دقیقه
  • درس 4. جلسه بیست و چهارم
   26 دقیقه
  • درس 5. ادامه جلسه بیست و چهارم
   17 دقیقه
  • درس 6. جلسه بیست و پنجم
   18 دقیقه
 • بخش 6: فصل ششم
  • درس 1. قسمت بیست و ششم
   25 دقیقه
  • درس 2. قسمت بیست و هفتم
   25 دقیقه
  • درس 3. فسمت بیست و هشتم
   25 دقیقه
  • درس 4. قسمت بیست و نهم
   12 دقیقه
  • درس 5. قسمت سی ام
   25 دقیقه
 • بخش 7: فصل هفتم
  • درس 1. جلسه سی و یکم
   25 دقیقه
  • درس 2. جلسه سی و دوم
   13 دقیقه
  • درس 3. جلسه سی و سوم
   19 دقیقه
  • درس 4. جلسه سی و چهارم
   27 دقیقه
  • درس 5. جلسه سی وپنجم
   16 دقیقه
  • درس 6. ادامه جلسه سی و پنجم
   6 دقیقه
  • درس 7. جلسه سی و ششم
   5 دقیقه
 • تاریخ شروع قوس 15، 1400
 • لسان دری
 • تعداد بخش ها 7
 • مدت زمان 11 ساعت
 • سطح همه
 • دانش آموزان 13

نظریات دانش آموزان

1
0
0
0
0

5.0

1 مرور
رایگان
برچسپ ها